Huisartspraktijk Nijentap

Hoofdweg 155-B
9765 CB Paterswolde
050-3091494
E-consult Herhaalrecept Inschrijfformulier Huisartspraktijk Nijentap

Maatregelen ten gevolge van de pandemie van het Corona Virus

Betreft: Maatregelen ten gevolge van de pandemie van het Corona-virus

Groningen, 16 maart 2020

Beste patiënten,

Hiermee wil ik u inlichten over maatregelen die genomen worden binnen de gezondheidszorg in Nederland. Dit vereist een bepaalde inzet en begrip van u als patiënt en van ons als huisartsenpraktijk om zo nauwgezet mogelijk dit na te leven. 

In overleg met alle regiopartners is het algemene streven om de acute en meest nodige zorg zo lang mogelijk te kunnen blijven bieden.

1. Certe: is het toonaangevende laboratorium in Noord-Nederland

- Op hun verzoek zullen wij tot nader order alleen de hoogst                    noodzakelijke onderzoeken laten verichten in het kader van bloedonderzoek, faeces-onderzoek en urine-onderzoek.

- Tevens is ons gevraagd erg terughoudend te zijn met het aanvragen van inspannings ECG's en hartritmeonderzoek. Dit kan alleen nog aangevraagd worden als uitstel medisch verantwoord is. 

2. Het Martini ziekenhuis: Is het ziekenhuis waar wij als huisarts vanuit Eelde-Paterswolde de meeste verwijzingen heen sturen. Echter ik verwacht ook van andere ziekenhuizen in de regio hetzelfde verzoekt te ontvangen:

- Alleen als het strikt medisch noodzakelijke bezoeken aan de poliklinieken en radiologie gaan door. Dit om het risico op verspreiding van het corona viurs zoveel mogelijk te beperken. Patiënten zullen hierover gebeld worden vanuit het ziekenhuis. 

- Ook voor nieuwe patiënten geldt dat er alleen strikt noodzakelijke zorg verleend zal worden op de poliklinieken. 

- Deze afspraken geleden in ieder geval tot 28 april 2020.

3. Binnen de huisartsen praktijk:

- Reguliere controle afspraken en ketenzorg, te weten: Diabetes, CVRM?AF en COPD controles gaan niet door. Deze zullen verzet worden naar minimaal 6 weken later of omgezet worden in een telefonische afspraak.

- Twijfelt u met luchtwegklachten of u getest dient te worden, bel eerst de GGD, bv GGD-Drenthe via 0592-306300 (bereikbaar 08.00 - 18.00 uur en in het weekend van 10.00-17.00 uur). Geven zij akkoord, pas dan kunnen wij u ontvangen op de huisartsenpraktijk en zullen wij patiënten met luchtwegklachten gaan clusteren, dus op bepaalde tijdsmomenten laten langskomen.

- Langdurig bestaande klachten zijn voor ons nu minder urgent. Gelieve nog even geduld of een email consult te doen: nijentap@ezorg.nl

Met vriendelijke groet,

Dr. Nijentap, huisarts

Miranda en Simone, praktijkassistenten