Nijentap

Hoofdweg 155-B
9765 CB Paterswolde
050-3091494
E-consult Herhaalrecept Inschrijfformulier Huisartspraktijk Nijentap

Vraag en antwoord

Wanneer liggen mijn medicijnen klaar?

Van 08.00 uur tot 10.00 uur kunt u uw herhalingsmedicatie doorgeven aan de assistente. De medicijnen liggen dan de volgende werkdag na 14.00 uur voor u klaar bij de apotheek.
Bij spoedrecepten verzoeken wij u om altijd te vermelden dat u uw medicatie eerder op wilt halen.
In speciale gevallen kan de apotheek uw medicijnen aan huis bezorgen. Informeer hiernaar bij uw apotheek.


Bij welke apotheek liggen mijn medicijnen klaar?

Tenzij u een andere apotheek heeft opgegeven, kunt u uw medicijnen ophalen bij:

Service Apotheek Eelde-Paterswolde
Hoofdweg 154
9765 CD  Paterswolde
Telefoon: 050-3093434

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.00 uur - 17.30 uur
 

Kan ik mijn medicijnen ook online bestellen?

Via onze website is het mogelijk uw medicatie online te bestellen. Klikt u hiervoor in het homemenu op 'herhaalrecepten'.

Tevens kunt u zich bij Service Apotheek Eelde-Paterswolde laten inschrijven voor uw medicijnbeheer online. Hiervoor heeft u een mobiele telefoon nodig en moet u beschikking hebben over internet.
Als u zich bij de apotheek meldt zullen zij u hierover verder inlichten.

Service apotheek Eelde-Paterswolde
Hoofdweg 154
9765 CD Paterswolde
Telefoon: 050-3093434
E-mail: info@apotheekeeldepaterswolde.nl


Waar kan ik terecht buiten de praktijktijden om?

Buiten de openingstijden van de praktijk wordt er alléén voor dringende medische hulp waargenomen:

Op donderdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur:
Dokter W.N. van Tuijl
Hoofdweg 155 A
Paterswolde
Telefoon: 050-3091110, voor zéér dringende/spoedgevallen: 050-3091125

Elke werkdag na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen:
Centrale Dokterdienst Grongingen (CDDG)
Damsterdiep 191, Damsterdomus
Groningen.
Telefoon: 0900-9229


Hoe kan ik de praktijk bereiken als de lijn bezet is?

Voor dringende medische hulp beschikt de praktijk over een spoedlijn. Mocht het gebeuren dat u ons op de praktijklijn niet kan bereiken, kunt u, indien uw klacht dringende medische hulp behoeft, de spoedlijn bellen.
Telefoon: 050-3096601


Waar kan ik terecht als mijn huisarts vakantie heeft?

Tijdens vakantieperioden, nascholingsdagen of ziekte van uw huisarts, wordt de praktijk waargenomen door één van de huisartsen in Eelde/Paterswolde of door een waarnemend huisarts.

Kan ik in uw praktijk terecht voor homeopathie?

Uw huisarts is niet opgeleid in de homeopathie. Indien u een advies wenst dat gebaseerd is op de homeopatische geneeswijze, kunt u zich wenden tot een homeopatisch werkend arts.

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen te bemiddelen, kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris verteld is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE of bellen met: 088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl

Hoe kan ik inzage krijgen in mijn medisch dossier?

1. Inzage in uw dossier
U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG:  KNMG Inzage medisch dossier


2. Kopie medisch dossier
Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente.

Kosten: Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee tot  100 kopieën €0,23 per kopie tot een maximum van €4,50 per verzoek.

Legitimatie
Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.


3. Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).