Huisartspraktijk Nijentap

Hoofdweg 155-B
9765 CB Paterswolde
050-3091494
E-consult Herhaalrecept Inschrijfformulier huisartspraktijk Nijentap Aanvraagformulier wijzigen/opvragen medische gegevens

Gedragscode binnen de praktijk

Gedragsregels binnen huisartspraktijk H.J.M. Nijentap

Als patiënt mag u van ons verwachten dat wij uw medische hulpvraag correct behandelen. Om dat te kunnen doen, verwachten wij van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft. Onze hulpverleners geven uw medisch advies en zijn verplicht zich te houden aan de huidige regelgeving omtrent het leveren van zorg. Hierdoor kan het voorkomen dat wij niet altijd volledig aan uw wensen kunnen voldoen. Desondanks verwachten wij dat u onze hulpverleners rustig en respectvol te woord staat en geen overlast veroorzaakt voor andere patiënten. Zij het over de telefoon, tijdens huisbezoek of tijdens een consult bij ons in de praktijk.


De onderstaande afspraken zijn van kracht binnen onze praktijk:

  • Wij helpen u zo snel mogelijk
  • Spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip hiervoor
  • We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet
  • Elke vorm van discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag (e.g. dreigen en grof taalgebruik) wordt niet getolereerd. Wanneer dit toch voorkomt zal de huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht en volgt een aantekening in onze administratie.
  • Wanneer u onder invloed van alcohol en/of drugs bij ons in de praktijk komt, kan toegang geweigerd worden.
  • Om de privacy van uzelf en andere patiënten te waarborgen is het niet toegestaan om foto’s en filmpjes te maken tijdens uw bezoek aan de praktijk.
  • Mobiel bellen mag, maar houd rekening met anderen en zet uw telefoon op stil/tril.
  • Dieren zijn niet toegestaan in de praktijk (met uitzondering van hulphonden)
  • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.

Bij ernstige overtreding van een of meerdere van de bovenstaande afspraken wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Via onderstaande link (knip en plak) komt u in het  agressieprotocol

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR8455